Aula

Onze aula is een ruimte waar er afscheid kan genomen worden van de overledene tijdens een persoonlijke afscheidsplechtigheid.

Een aula voor begrafenisplechtigheden

In onze aula kunnen er alle soorten afscheidsplechtigheden gehouden worden van eender welke geloofsovertuiging. Meestal wordt de aula gebruikt net omdat het erg neutraal is naar geloofsovertuigingen toe. Er wordt dan gesproken over een burgerlijke uitvaart, waarbij onze eigen mensen de uitvaart leiden.

Er kan ook gebruik gemaakt worden van een moreel consulent, die in naam van de familie een dienstverloop opstelt en deze dan ook voordraagt, dit is een christelijke uitvaart. Een moreel consulent wordt ook ingezet om bijvoorbeeld: een niet katholieke uitvaart te houden met toch een gebed in verwerkt of zelfs meerdere verwijzingen naar God toe. Zonder dat er dan gebruik wordt gemaakt van de typische katholieke uitspraken tijdens een eucharistieviering.

Audio en visuele aspecten

Onze aula is ook voorzien van audio en visuele apparatuur zodat de uitvaartdienst nog persoonlijker wordt. Via audio en visuele weergave
kan men de persoonlijkheid van de overledene beter weergeven
en komen de herinneringen beter tot zijn recht.

Uiteraard is iedereen vrij in de keuze van wat er wordt afgespeeld.