Wat doen bij overlijden?

Bij overlijden thuis

Eerst en vooral dient men een dokter te verwittigen die het overlijden moet vaststellen. Hierna kan u contact opnemen met ons.

Bij overlijden in een ziekenhuis of rusthuis

In het ziekenhuis of het rusthuis wordt door het verplegend personeel contact opgenomen met een dokter om het overlijden vast te stellen.

Daarna

Wij zorgen voor het overbrengen van de overledene naar ons funerarium te Gistel. Bij dit contact wordt ook afgesproken wanneer men alle regelingen zal treffen met betrekking tot de begrafenis. Het is aangeraden om voor de overbrenging de gewenste kledij voor de opbaring van de overledene aan ons mee te geven. De identiteitskaart en het huwelijksboekje van de overledene (indien van toepassing) zijn documenten die we nodig hebben om de aangifte op het stadhuis vlot te laten verlopen.

Wij verzorgen voor u de nodige formaliteiten met betrekking tot:

  • aangifte van overlijden
  • bekomen van uittreksels uit de overlijdensakte
  • toelating tot crematie of begrafenis en vervoer
  • regelen van kerkelijke of burgerlijke uitvaartdienst met oog voor détail
  • aankoop van graf- of columbarium- of urnenveldconcessie op het stadhuis 
  • regelen van crematie, plechtigheid en as verspreiding of columbarium 
  • rouwdrukwerk en/of overlijdensberichten in dagbladen
  • bloemen
  • rouwmaaltijd 
  • ...