Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een aantal veelgestelde vragen waarop wij graag een antwoord geven.

Wat doe ik als een familielid overlijd?

Eerst en vooral moet er een arts verwittigd worden. In geval van overlijden in een ziekenhuis of rusthuis wordt dit automatisch gedaan. Daarna belt u de begrafenisondernemer. Wij regelen alles voor u betreffende de begrafenis, aangifte stadhuis, pastoor contacteren, rouwdrukwerk, …

Wij zijn 7 op 7, 24u op 24u bereikbaar.

Hoe snel moet de begrafenis plaatsvinden?

In Gistel heeft de begrafenis of crematie plaats, meer dan 24 uur doch uiterlijk de 5e dag na het overlijden. Wettelijke feestdagen worden niet meegeteld voor het berekenen van de genoemde termijn van 5 dagen. Mits ernstige redenen kan deze termijn met maximaal 2 dagen verlengd worden, krachtens de toelating van de Burgemeester, op voor waarde dat de begrafenis dan niet op een zaterdag valt. De termijn wordt op gevoerd tot de volgende werkdag wanneer de laatste dag een zondag of een wettelijke feestdag is.

Wat als wij geen kerkdienst wensen?

Bij crematie kunt u een dienst regelen in de aula van het crematorium. Dit kan met een grote plechtigheid (duur 45 min.) met of zonder priester aanwezig OF een kleine plechtigheid (duur 15 min.), hier wordt de dienst voorgegaan door iemand van het crematorium. Het is steeds een verzorgde en serene ceremonie waarin persoonlijke teksten, muziek en eventueel een fotoprojectie kunnen verwerkt worden. Dit alles kan in overleg met een medewerker van het crematorium.

Wat zijn de mogelijkheden na crematie?

  1. Columbarium: Indien men voor een columbarium kiest kan men dit doen voor een periode van dertig jaar en voor maximaal 2 personen. 
  2. Urnekelder (berm): Indien men voor een urnekelder kiest kan men dit doen voor een periode van dertig jaar en voor maximaal vier personen 
  3. Urnenveld: Dit is een urnekelder in de grond, deze kan aangekocht worden voor de duur van 30 jaar en dit voor maximaal 2 personen. De gedenkplaten zijn reeds aanwezig op deze columbarium en urnekelder, hier kunnen letters worden opgezet of ingegraveerd naargelang uw wens. Er kan ook een foto in porselein opgekleefd worden. Opgelet: dit is de regeling voor de stad Gistel, gelieve ons te contacteren indien het gaat over een andere gemeente, dit kan lichtjes wijzigen. 
  4. Strooiweide: Enkel op een speciaal daarvoor aangelegd grasveld kan de as van een overledene worden uitgestrooid. Bij de strooiweide staat een herdenkingzuil. Indien gewenst, kan daarop een eenvormig naamplaatje bevestigd worden met of zonder porseleinen foto. Er kunnen hierbij geen blijvende gedenksteentjes geplaatst worden. 
  5. As meenemen naar huis: Indien alle nabestaanden hiermee akkoord zijn, kunnen assen thuis bewaard worden. Mits het ondertekenen van een document dat alle wetten zullen worden nageleefd en dat deze as thuis bewaard blijft. Bij het overlijden van deze bewaarder, moet de as alsnog worden bijgezet. 
  6. Uitstrooiing op zee: Er is een mogelijkheid om de as van de overledene op een serene en waardige manier op zee te verstrooien in het bijzijn van familie, zowel in groot als klein gezelschap. Voor meer uitleg, zie “Hoe verloopt een uitstrooiing op zee?”

Wat zijn de mogelijkheden bij een teraardebestelling?

Volle grond: Een gewoon graf in volle grond wordt altijd voor een periode van tien jaar ter beschikking gesteld, dit is zonder aankoop. In zo’n graf mag slechts één persoon worden begraven. Er gelden geen verplichtingen voor het plaatsen van een grafsteen.

Familiegrafkelder in volle grond: Er kan gekozen worden voor een familiegrafkelder in volle grond dat ter beschikking wordt gesteld voor een periode van dertig jaar, hiervan is aankoop verplicht. In zo’n graf mogen maximaal 2 personen (kisten) en eventueel een urne worden begraven. Een grafsteen is verplicht en mag volledig vrij uitgekozen worden door de familie.

Familiegrafkelder in berm: Er kan gekozen worden voor een familiegrafkelder in een berm dat ter beschikking wordt gesteld voor een periode van dertig jaar, hiervan is aankoop verplicht. In zo’n graf mogen maximaal 2 personen (kisten) en eventueel een urne worden begraven. Een grafsteen is verplicht en mag volledig vrij uitgekozen worden door de familie.

Opgelet: dit is de regeling voor stad Gistel, gelieve ons te contacteren indien het gaat over een andere gemeente.

Is een crematie duurder dan een begrafenis?

Indien de begrafenis zeer sober gehouden wordt, kunnen we zeggen dat crematie inderdaad duurder uitkomt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een teraardebestelling in volle grond waarvan de aankoop niet verplicht is. Alles hangt af van wat er gebeurd met de as bij crematie (uitstrooiing, columbarium, urnekelder, …) of bij een gewone begrafenis (grafzerk, grondvergunning, …)

Wat is een concessie?

Een concessie is eigenlijk een huurcontract voor een stukje grond op de begraafplaats of voor een columbarium of urnekelder. Tegen betaling reserveren wij (in jullie naam) bij de dienst burgerzaken van de gemeente een vaste plek voor een grafkelder of columbarium/urnekelder voor een periode van 30 jaar. De kosten hangen af van de soort concessie. Een concessie is niet verplicht.

Hoeveel verletdagen krijg ik bij een begrafenis?

3 dagen: bij het overlijden van een echtgenoot of echtgenote, van een kind, vader, moeder, schoonvader, stiefvader, schoonmoeder of stiefmoeder, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

2 dagen: bij het overlijden van een broer, zus, schoonbroer/zus, grootvader/moeder, kleinkind, overgrootvader/moeder, schoonzoon/dochter die bij u inwoont, te kiezen tijdens de periode die begint met de dag van het overlijden en eindigt met de dag van de begrafenis.

Enkel de dag van de begrafenis: bij het overlijden van een broer, zus, schoonbroer/zus, grootvader/moeder, kleinkind, overgrootvader/moeder, schoonzoon/dochter die NIET bij u inwoont.

Hoe verloopt een asuitstrooiing op zee?

Hiervoor begeven wij ons naar de haven van Oostende. De vaart neemt ongeveer 60 minuten in beslag waarbij de ceremonie volgens de maritieme traditie gebeurt. De ceremonie wordt geleid door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de stad Oostende, bijgestaan door de begrafenisondernemer. Voor een asverstrooiing moet gekozen worden voor een biologisch afbreekbare urne. De urne blijft +/- 5 min. drijven, zodat een bloemengroet gebracht kan worden en de boot nog een keer rond de plaats van verstrooiing kan varen. Nadien vult de urne zich met water en gaat zachtjes onder.

Wat moet er allemaal nog gebeuren NA de begrafenis?

Bij de aangifte van overlijden worden uittreksels uit de overlijdensakte afgeleverd. Wij bezorgen deze aan de familie, die zijn bestemd voor verschillende instanties, vb. bank, pensioen, verzekeringen, mutualiteit, notaris, …